HOME


Lista dyskusyjna „Lekarze” działa od marca w 1998 roku i została założona przez mieszkającego w Kanadzie dra Adama Poradzisza. Została zorganizowana celem ułatwienia kontaktów pomiędzy lekarzami mieszkającymi w Polsce jak i „polonijnymi”

Lista przeznaczona jest wyłącznie dla lekarzy, stąd jej członkiem może zostać jedynie lekarz pracujący, uczący się w kraju lub za granicą. Dyskusje na tej liście pragniemy prowadzić w gronie zamkniętym, jedynie lekarskim aby w sposób nieskrępowany móc wymieniać się refleksjami, doświadczeniem zawodowym lub analizować przypadki kliniczne pacjentów. Wynika to po części także z potrzeby zachowania tajemnicy lekarskiej, co stało się normalną praktyką nie tylko w świecie medycznym ale także w świecie biznesu i wielu dziedzinach życia. Uważamy, że szczera rozmowa między koleżankami i kolegami lekarzami możliwa jest wówczas, kiedy nie ma osób postronnych – tym samym prywatność jest u nas rzeczą bardzo ważną.

Cele listy

  • Lista ma służyć nam – polskim i polonijnym lekarzom jako platforma nieskrępowanej dyskusji na tematy nas interesujące
  • Po wtóre – dyskusja (jak i nasze kontakty) winna służyć – w dobrym rozumieniu – naszym lekarskim interesom
  • Nasza lista powinna służyć naszym pacjentom – ich dobru i interesom. Winna służyć wymianie „know-how” bo im lepszą wiedzę z zakresu medycyny posiadamy tym lepszymi jesteśmy fachowcami – korzystają z tego nasi pacjenci.
  • Co prawda obecnie, w 2005 roku Internet stał się już codziennością jednak warto nadal wymieniać także nasze doświadczenia w używaniu Internetu a także na polu telemedycyny. Jesteśmy grupą wieloletnich spotykających się przyjaciół nawiązujących tą drogą kontakty. Nie należy się dziwić, że posiadamy własną infrastrukturę internetową, która  pozwala na poufność i sieciową niezależność
  • Lista ta pozwala także na utrzymanie więzi z Polską koleżankom i  kolegom lekarzom polonijnym
  • Lista to grono przyjaciół mających ochotę na wspólną dyskusję, ma charakter „non profit”, poza celami edukacyjnymi przedstawionymi powyżej nie stawia sobie innych celów, niemniej uczestniczyła i zamierza uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach mających na celu poprawę pozycji zawodowej lekarza w Polsce, adoptowanie do warunków w Polsce sprawdzonych wzorców medycyny krajów wysoko rozwiniętych w tym metody leczenia i organizację ochrony zdrowia (w tym temacie członkowie listy wypowiadali się indywidualnie oraz były przedstawiane wspólne wnioski)

Lista dysksyja lekarze znajduje się na własnym serwerze zakupionym ze środków własnych członków listy – przede wszystkim dzięki donacji założyciela listy dra Adama Poradzisza. Serwerm listy dyskusyjnej „Lekarze” opiekuje się Zespół Serwerów Medycznych w Toruniu.  Działalonść Zespołu nie ogranicza sie jedynie do administrowania serwerami (chociaz tak mogloby wynikac z nazwy). zajmujemy sie zagadnieniami wdrazania nowych technologii internetowych w medycynie, bezpieczenstwa w sieciach medycznych, integracja systemów operacyjnych z aplikacjami sieciowymi a takze zagadnieniami nauczania na odleglosc w medycynie. W skład Zespołu wchodzą lekarze z środowiska medycznego Torunia (także współpracujemy z lekarzami z innych miast) oraz informatycy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jesteśmy pasjonatami pracującymi „dla idei” i „non profit”.