Parę słów o liście


[email protected]
Powstała 23. Marca 1998 roku z inicjatywy dra Adama Poradzisza – z Edmonton (Kanada) z myślą integracji środowiska polonijnego oraz lekarzy pracujących w Polsce. Lista ma status listy prywatnej (zgodnie z nomenklaturą internetową) a zapisani mogą na nią być wyłącznie lekarze zgodnie z zasadami przyjęć, które wyjaśnione zostały na stronie WWW listy – http://polscy-lekarze.net Obecność na liście jedynie lekarzy pozwala, co podkreśla założyciel listy, na szczerą dyskusję w gronie osób uprawiających ten zawód – jednak myliłby się ten, który uważałyby, że lista ta – w szerokim tego znaczeniu służy wyłącznie zapisanym na nią osobom. W ciągu istnienia lista Lekarze przekształciła się w wirtulną organizację, działającą szeroko na rzecz wpierania i integracji polskich i polonijnych lekarzy, edukacji i dostosowywania polskiej medycyny do standardów zachodnich. Powstawanie wirtualnych grup i organizacji wydaje się być naturalną, pożądaną drogą ewolucyjną list dyskusyjnych w Internecie medycznym, ponieważ pozwala to grupom osób – tutaj lekarzom-internautom, którzy dobierają się dla uzyskania określonych celów przynosić korzyści całej spoleczności medyków i pacjentów, co w przypadku listy Lekarze przekłada się na:

        – Organizowanie wspólnych lekarzy polskich i polonijnych konferencji i wymiany doświadczeń
        – Działań na rzecz dostosowywania polskiej medycyny do warunków medycyny zachodniej
        – Edukacji , wymiany informacji dotyczących diagnozowania i leczenia konkretnych pacjentów oraz innych form edukacji        – Pomocy w zatrudnieniu zagranicą
        – Wielu innych działań podejmowanych zgodnie z aktualnymi potrzebami

Publicznie zostały udostępnione niektóre wnioski z dyskusji i wspólnie wypracowane przemyślenia, dokumenty czy wnioski dostępne na tej stronie

Patrząc w przyszłość

Lista dyskusyjna „Lekarze”, choć przez lata 2001-2005 nie aktualizowaliśmy jej strony WWW żyje nadal. Aktualizacja tej strony jest tylko jednym z jej wyrazów dalszego działania. W roku 2005 po raz pierwszy od czterech lat zaczęliśmy przyjmować na listę nowych subskrybentów i będziemy się starali listę powiększać o nowych lekarzy-internautów. Dziś, gdy internet stał się codziennością, warto z jednej strony wrócić do chwil, kiedy zarówno ta lista jak i zaprzyjaźniona z nami lista dyskusyjna lek-med przeżywały swój rozkwit z drugiej strony warto także popatrzeć w przyszłość. Były czasy, gdy lekarze-internauci, pasjonaci odkrywali internet i sami go tworzyli. Nie było komercyjnego internetu, instytucje państwowe niewiele się nim interesowały a internet pozostawał elitarnym narzędziem dla środowisk akademickich oraz pasjonatów w tym tych lekarzy, którzy dostrzegali w nim szansę nawiązywania wzajemnych kontaktów i uzyskiwania szerokiej wiedzy. Dzisiaj istnieje wiele stron internetowych poświęconych wszelkim dziedzinom wiedzy i życia. Można z łatwością powiedzieć, że jeśli mamy jakiś – np. medyczny problem rozwiązania najłatwiej poszukać w internecie. Internet Based Knowledge w praktyce medycznej jest częścią tej globalnej wartości tego medium, które powstawało na naszych oczach. W roku 2001-2002 miały miejsce rozłamy, podziały – odbyła się w Krakowie (2001 rok) ostatnia konferencja Internetu Medycznego. Zwarta dotąd grupa polskich i polonijnych lekarzy internautów podzieliła się. Z jednej strony rodzą się smutne refleksje ale przecież jest to rzeczą normalną. Lista „Lekarze” tez przeżyła burzliwe rozdziały, podziały i rozterki – ale życie listy dyskusyjnej trwa tak długo jak długo grono wiernych przyjaciół subskrybentów pozostało i chce uczestniczyć w dyskusji.. Będziemy starać się przyjmować do niej nowych członków – lekarzy z Polski i polonijnych. W miarę naszych możliwości będziemy starali się nadal służyć naszym pacjentom. Jeśli będzie wola współpracy będziemy starali się współpracować z innymi środowiskami lekarskimi w tym listami dyskusyjnymi, forami, portalami.