O zapisie na listę


Lista dyskusyjna lekarze jest listą zamkniętą. Zapisu dokonuje moderator. W tym względzie nie ma szczególnego regulaminu ani zasad, niemniej zgłoszenie zapisu na listę należy przesłać do moderatorów listy na adres:

[email protected]

lub zwrócić się do któregość z członków listy.

Na listę mogą być zapisani lekarze praktykujący, lekarze emeryci a także uczący się (w trakcie stażu, rezydentury lub specjalizacji)

Być może te proste zasady zapisu na liste zostaną zmodyfikowane i skodyfikowane – jeśli w trakcie przyjmowania nowych członów pojawią się problemy bądź powody skłaniające do opracowania bardziej precyzyjnego regulaminu